هیات جودو و کشتی باچوخه آشخانه

تقدیم به آنانکه عاشقانه, صادقانه و خالصانه به جودو علاقه دارند

مهر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
مهر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست